#1  #2  #3 


Chị kế của tôi được phước vào ngày lễ thánh Patrick trong giấc ngủ chị tôi đã được người đan ông đeo mặt nạ đến bên và ban phước và người đàn ông đó chính là tôi

Chị kế của tôi được phước vào ngày lễ thánh Patrick

Chị kế của tôi được phước vào ngày lễ thánh Patrick