#1  #2  #3 


Vợ mắc nợ… Vợ bị lợi dụng như một con búp tình dục.  “Vợ uống hàng tá tinh trùng ngay trước mặt chồng”

Cho vợ ở với chủ nợ vì không đủ tiền trả

Cho vợ ở với chủ nợ vì không đủ tiền trả