#1  #2  #3 


Vì là toàn học sinh cá biệt nên họ rất thích phá phác và ăn hiếp người khác, đến một ngày hành động của họ quá đáng nên cô giáo đã răng đề những thanh niên ấy bằng cú tát, nhưng cũng từ đó mà cô đã chuốt khổ vào thân, cuộc sống của cô bắt đầu có sự thay đổi bởi các cậu học trò ấy

Đám học sinh hư hỏng và cô giáo xinh đẹp

Đám học sinh hư hỏng và cô giáo xinh đẹp