#1  #2  #3 


Chồng đã qua đời khi còn trẻ nên chuyện anh trai chăm sóc cho mẹ vợ và vợ của em ấy là điều mà người anh phải làm, chứng kiến sự trưởng thành của hai cô gái, người anh này cũng thấy vui mừng và càng hạnh phúc hơn khi hai cô gái đó nay đã thuộc quyền sở hữu của anh

Hai mẹ con trả ơn ân nhân - Rina Asuka

Hai mẹ con trả ơn ân nhân - Rina Asuka