#1  #2  #3 


Gần đây, chồng của Yume Kana đã liên tục bắn tinh vào tôi nhưng chưa thật sự chưa có kết quả nào nói rằng tôi có thai và sự thất vọng của cô ngày càng tăng lên. Điều gì đó được nhận thấy bởi người cha chồng khôn ngoan, người muốn sửa chữa tình hình giữa hai vợ chồng họ, bằng bất cứ cách nào cần thiết.. và đây là cách ông đã chọn

JUL-578 Bố chồng tìm cách giúp con dâu có thai - Kana Yume

JUL-578 Bố chồng tìm cách giúp con dâu có thai - Kana Yume