#1  #2  #3 


Chị kế lớn của tôi và tôi đều là người đã trải qua các cuộc hôn nhân trước, vì vậy chúng tôi không có liên quan bởi huyết thống, nhưng tôi biết tôi là ai và không bao giờ nên động đến cô ấy … Nhưng khi nghĩ đến chuyện chúng tôi đã từ bỉ gia đình riêng của mình thì tôi và chị ấy đều có chung một quan điểm , cũng vì đó mà chúng tôi đã đến với nhau vào một mùa hè Riho Fujimori

JUL-587 Tình yêu với chị kế khi chúng tôi cùng chung hoàn cảnh

JUL-587 Tình yêu với chị kế khi chúng tôi cùng chung hoàn cảnh