#1  #2  #3 


Yuya trở về nhà để thông báo kế hoạch kết hôn của mình với mẹ. Tuy nhiên, ở đó, anh gặp Honoka, người bạn của mẹ anh.

JUL-598 Cô bạn tâm lý của mẹ tôi - Honoka Yonekura

JUL-598 Cô bạn tâm lý của mẹ tôi - Honoka Yonekura