#1  #2  #3 


Công ty mà anh ta đang điều hành bị phá sản, và anh Tanuma, người đang lạc lối giữa đường được chọn làm người giúp việc cho gia đình Ijo. Có rất nhiều điều mà anh không quen thuộc, và Tanuma đã phạm sai lầm trong khi làm việc, anh đã bị Reika, vợ của One Article, lạnh lùng chỉnh sửa và bắt nạt anh ta. Những lời lăng mạ bay khắp nơi. Đó đã là giới hạn của sự kiên nhẫn. và anh ta đã trả thù bằng sự dâm đãng của mình

Khi người đàn ông nổi giận

Khi người đàn ông nổi giận