#1  #2  #3 


Lão già vốn dĩ chẳng có bệnh tật gì nhưng ông lại giả bệnh xương khơp sđi đứng không được để thuê một cô y tá trẻ về chăm sóc, sau một sự cố nhỏ ông đã để lộ thân phận và trong lúc đó ông đã thú nhận sự thật

Lão già dâm đãng giả bệnh để gạ tình các em gái trẻ

Lão già dâm đãng giả bệnh để gạ tình các em gái trẻ